Home TÚRAVEZETÉS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

by TT Admin

Túraszabályzat

 

A túra fogalma, fajtái

A természetjárás során az emberek kiszakadva városi környezetükből, természetes környezetben töltik el idejüket. Ennek leggyakoribb módja a gyalogtúrák, de ide tartoznak a vízitúrák, sítúrák, nordic walking túrák és más, fizikai igénybevétellel járó, egyéni vagy csoportos, nem egyszer versenyként lebonyolított túrák is.

A túrák egyike sem (a könnyebbek sem!) kirándulás, hanem természetjárás. Adódnak terepi és időjárásbeli viszonyok, melyek a túrázással együtt járnak: sár, bozótos, emelkedő, eső, tűző nap, szél, hideg-meleg, stb. Erre fizikailag, mentálisan és technikailag is fel kell készülni!

A túra kiválasztásánál mindenki vegye figyelembe a saját teljesítőképességét, erőnlétét, és figyeljen a kiírásra.

Könnyű séta = 1-6 km, jelentősebb szintemelkedés nélkül;

könnyű túra = 6-15 km, 50-300 m szint;

közepes túra = 15-25 km, és/vagy 300-800 m szint;

nehéz túra = 20 km és/vagy 800 m szint felett.

extrém nehéz túra = speciális távok, szintek, terepi viszonyok

A túra menete

A legtöbb esetben túravezető halad a csoport elején, a túrakísérő, más néven a „záróember” pedig a végén. Ha csak egy túravezető van a csoporttal, ő a csoport elejét irányítja, miközben szemmel tartja a csoport végét. A túrákon biztonsági okokból soha ne előzd meg a túravezetőt, és ne maradj le a hátsó túrakísérőtől! A túravezető ismeri az útvonalat, jelöli ki a  szükséges pihenőket és határozza meg a tempót a csapat terhelhetőségéhez igazodva. A tempó miatt nem kell aggódni, mindenkit megvárunk. A csoportos túrákon viszont egyéni célok megvalósítására sajnos nincsen mód. Segítsük a túravezetőt abban, hogy irányítását elfogadjuk és követjük. A közös útvonalról való letérést, túra megszakítást jelezzük a túravezetőnek. A túravezetőt megelőzők, a túrák általános részvételi feltételeiben foglaltak kivételével, automatikusan kizárják magukat a csoportból. Minden vezetett túra csoportos megmozdulás, ahol egyénieskedésnek nincs helye!

A túrák programjába ritkán ugyan, de néha beleszól a kedvezőtlen időjárás. Máskor útlezárások, közlekedési nehézségek vagy más, előre nem látható vis maior események akadályoznak meg minket abban, hogy maradéktalanul megvalósítsuk az eredetileg eltervezett programot. Ilyen esetekben – a résztvevők biztonsága és egészségének védelme érdekében – a túravezetőink élhetnek a programváltoztatás jogával. Szélsőséges esetben akár el is maradhatnak túrák és programok.

A programok vagy túrák lerövidülése vagy elmaradása esetén a túravezetők igyekeznek a lehetőségeken belül a legjobb alternatívákat felajánlani.

A program változása vagy egyes részeinek elmaradása esetén a szervezőt nem terheli pénzügyi felelősség.

 Túrák általános részvételi feltételei

– A túrán mindenki a saját felelősségére vesz részt.

– A túrákon csak azok vehetnek részt, akiknek nincs semmilyen szív- és érrendszeri, valamint mozgásszervi betegségük, továbbá fertőző betegségük, illetve testi vagy szellemi fogyatékuk. A túrákon való részvételhez tehát általánosan jó egészség szükséges, és kizáró ok minden olyan betegség vagy sérülés, ami gátolná vagy megakadályozná a túra sikeres teljesítését.

– Minden gyalogtúrán feltétel a megfelelő mozgáskoordináció, valamint a lépésbiztonság. A nehezebb túrákon lényeges a tériszonytól való mentesség, amire az túra programjában előzetesen külön felhívjuk a figyelmet.

– Amennyiben egy résztvevő egészségi állapota, fizikális felkészültsége, mentális állapota, vagy felszerelése nem az adott túrának megfelelő, illetve alkoholos befolyásoltság alatt áll, a túravezetőnek jogában áll – a résztvevő és a csoport egészségének és biztonságának védelme érdekében – a résztvevőt eltanácsolni a túrán való részvételtől. Egy ilyen döntés bármely résztvevő számára kötelező érvényű!

– A nem megfelelő öltözékben jelentkezőt a túravezető nem köteles magával vinni!

– Az esetleges balesetekért, károkért és azok következményeiért vagy elmaradás esetén a felmerülő plusz költségekért (utazás, szállás igénybevétele, stb.) a szervezőktől semmilyen címen nem igényelhető kártérítés.

– A túrán csak túra egészségügyi elsősegélyt tudunk biztosítani, azonnali szakszerű orvosi ellátást nem. Súlyosabb esetekben a112-es segélyhívószámon segítséget kérünk, illetve a sérült mentésében és szállításában segítséget nyújtunk.

– A túrán, annak teljes ideje alatt a szervezők által akár élő, akár rögzített kép, videó- és hangfelvételek készülhetnek a résztvevőkről, mint tömegben, nyilvános rendezvényen való megjelenés, melyeket a szervezők a rendezvényeik népszerűsítésével kapcsolatosan a későbbiekben nyilvánosságra hozhatnak és felhasználhatnak Túraterápia oldalán, vagy partnereik, társszervezőik nyilvános felületein. Ehhez a túrázó részvételével, visszavonhatatlan beleegyezését adja.

– Túrázás kutyával. A túravezető dönt arról, hogy elfogadja-e kutya jelenlétét a túrán. Ezért a kutyás túrázónak akkor is be kell jelentkeznie a túrára, ha a program ezt egyébként nem írja elő. Egy túrán általában egy kutya jelenléte elfogadható. A kutya hivatalosan az erdőben is csak pórázon tartható, csak a gazda felelősségére lehet elengedni, a póráz nélküli kutya ugyanis szabadon lelőhető. Csak olyan kutya hozható, amelyik fegyelmezett, behívható és nem zavarja a többi természetjárót  a zavartalan túrázásban.

– Minden résztvevő köteles a túravezető által adott tájékoztatást és instrukciókat figyelmesen végighallgatni, és a túra folyamán ezeket figyelembe venni, betartani.

– A túravezetés nem demokrácia, és nem kívánságműsor, a túravezető döntéseit minden résztvevőnek el kell fogadnia. A túravezető fenntartja a jogot, hogy fellépjen az ő döntéseit megkérdőjelezőkkel, figyelmen kívül hagyókkal szemben.

– A túravezető nem mindig halad feltétlenül a sor elején. A sor elején haladóknak kötelességük az elágazásnál megvárni a túravezetőt, jelzésére a megfelelő irányba elindulni.

– A csapattól bármilyen irányban, túravezetői jóváhagyás nélkül látó és hallótávolságon kívül eltávolodni tilos! (Vonatkozik az indokolatlan, és/vagy bejelentetlen lemaradásra is!) Bizonyos helyzetekben a túravezető a csoport zárt együtt haladását is elrendelheti.

– A túra során az indokolatlan mértékű zajkeltés nem engedélyezett.

– A túravezető a csapatot megállíthatja az elágazásnál, ha a továbbhaladási irány azonnal és egyértelműen nem meghatározható. Amíg erről meggyőződik, a csoport csendben várakozik, és jelzésre a megadott irányban haladéktalanul továbbindul. Kivéve abban az esetben, ha a túravezető rendkívüli pihenőt rendel el.

– A pihenők várható száma, időbeli mértéke és helyszín szerinti elosztása a túravezető feladata a terepviszonyok figyelembe vételével. Nem cél a túra pontosan egyenlő hosszúságú szakaszokra bontása, és nem jelent automatikusan plusz x perc pihenőt, ha lemaradót kellett bevárni.

– A pihenő végére menetkész állapotban kell lenni. Ennek időpontjáról a túravezető előre tájékoztatást ad a pihenőbe való megérkezéskor.

– Két pihenő közötti szakaszon a lehetőség szerinti folyamatos haladásra kell törekedni. Akinek ez valamilyen oknál fogva nem megy, kötelessége a túravezetőnek haladéktalanul jelezni.

– A túra teljes útvonalán szemetelni (főleg el nem bomló anyagok) tilos!

– Dohányzás tilos az olyan helyeken, ahol egyébként is tilos, beleértve aszály idején egyes komplett erdőterületeket, illetve különösen az avaros-gazos, fokozottan gyúlékony részeket.

– Tilos a másik túratársak bármilyen módon történő zaklatása. Aki ilyet észlel, jeleznie kell a túravezetőnek, aki saját belátása szerint intézkedik.

– Aki másik résztvevő szabálysértését, vagy annak kísérletét észleli, azt a túravezetőnek haladéktalanul jelezni köteles az első adandó alkalommal, még a túrán. Ennek elmulasztása esetén viszont a túrát követően minél hamarabb.

– A túra pontos időtartama külső körülmények (időjárás, terepi viszonyok, akadályok, menettempó, stb.) miatt nem határozható meg. Ezért a túra napjára senki se szervezzen más, időponthoz kötött programot!

– Az eseményeinket borús, esős időben is megtartjuk! Ha rendkívüli időjárási viszonyok, vagy egyéb, a túra megtartását lehetetlenné tévő körülmények miatt a túra lemondására kényszerülnénk, azt a Facebook oldalunkon legalább 3 órával a túra kezdő időpontja előtt közzé tesszük!

– A túra alatt tiszteljük társunkat és a természetet! Ne hangoskodjunk, ne dohányozzunk, ne szedjünk virágot, ne törjünk le gallyat, és ne szemeteljünk!

Általános jelentkezési feltételek

– A jelentkezés előtt a túrakiírás teljes végigolvasása, illetve az ott csatolt/linkelt mellékletek, (mint ezen szabályzat) elolvasása kötelező!

– A jelentkező a 18. évét betöltötte, vagy a szülői hozzájárulást aláírással igazolni tudja, vagy 18. életévét betöltött személlyel együttesen jelentkezik.

– Az egyeztetett találkozási pontra az eljutása időben biztosított, képes a pontosan megjelölt hely önálló megközelítésére, mivel a túraterv megvalósítása érdekében nincs lehetősége a csapatnak várakozni. Kivéve az előre megbeszélt és jóváhagyott késéseket. A várható késésről minden esetben értesítsük a túravezetőt!

– A túrakiírásban jelzett egyéb feltételeknek való megfelelés.

– A túrához szükséges felszerelésekkel rendelkezik, illetve az indulásig beszerzi azokat. (A túravezető ezek meglétét jogosult induláskor ellenőrizni, mint részvételi feltételt.)

– A jelentkezés csak akkor számít érvényesnek, ha a jelentkező az erre szolgáló űrlapon vagy a Facebookon a túrakiírásban „ott leszek” opcióval jelezte, illetve a túravezető jóváhagyta azt.

 – A jelentkezési űrlapon az adatokat pontosan kell megadni! A túrát érintő változásokat, vagy a túra elmaradását csak a regisztráció során megadott e-mail címre küldjük el.

 – Csoportos jelentkezés esetén nem elég csak egy fő regisztrációját leadni, hanem az összes résztvevő adatainak rögzítése szükséges.

 – A túrákra regisztrálni minden esetben a túrakiírásban feltüntetett időpontig lehet.

 – Regisztráció hiányában csak telefonos, illetve a túra helyszínén való egyeztetés után tudunk csak résztvevőt fogadni.

 – A túrák minimum 5 fő részvételével lesznek megtartva. Ha túra napján, az indulás előtt 3 órával nincs meg a megfelelő számú résztvevő (regisztráció), akkor a túra nem kerül megtartásra. A túra elmaradását az a túra tervezett időpontja előtt 3 órával kiírjuk a Facebook oldalunkra, illetve a jelentkezőket személyesen is értesítjük az általuk megadott elérhetőségeiken.

– A jelentkező, a túrán való részvételt bármilyen formában megakadályozó tényező esetén a túravezetőnek lemondási szándékát HALADÉKTALANUL köteles jelezni!

 – A Facebookon történő jelentkezés esetén csak az „ott leszek” opció bejelölése jelent részvételi szándékot, az „érdekel” opció nem! Ha jelentkező a túra lemondására kényszerül, akkor az „ott leszek” opciót törölje az eseményből.

 – A részvételi díjak megfizetésének a módja mindig az adott túrakiírásban vannak feltüntetve.

– A jelentkező tudomásul veszi, hogy a túrán minden esetben saját felelősségére vesz részt, kártérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem léphet fel a túravezetővel szemben.

– A túrán résztvevők saját maguk felelnek a testi épségükért, és az értékeikért.

– A túrák során a túravezető, és egyes további résztvevők által fényképek és videófelvételek készülhetnek, amelyek a túrán részt vevőket is ábrázolhatják, és felkerülhetnek az internetre. Ezt a tényt minden jelentkező tudomásul veszi, és amennyiben a publikus fényképeken szerepelni nem szeretne, azt LEGKÉSŐBB a túra elején minden résztvevő előtt jeleznie szükséges.

– Sem a túravezető, sem egyéb fényképezőgéppel rendelkező résztvevők, a fényképek feltöltését, és annak határidejét garantálni NEM kötelesek, azoknak a folyamatos és azonos címről való elérhetőségét garantálni szintén NEM kötelesek.

Túravezetőkről

A Túraterápia túravezetői – ahogy az elnevezés is mutatja – elsősorban a gyalogtúrák vezetői, munkájuk során ez az elsődleges feladat számukra, képzésük és tapasztalatuk elsősorban erre irányul. Ezen kívül felelősek az egész túra sikeres és biztonságos levezetéséért. Minden túravezetőnk rendelkezik az MTSZ által minősített, szakképesítéssel, vagy ezzel egyenértékű, gyalogos szakági túravezetői bizonyítvánnyal.

A túrán való megjelenéssel a túrázó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a TÚRASZABÁLYZATOT és a TÚRÁN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEIT!

 

A túrázás tízparancsolata

 1. A túrázó szellemileg, fizikailag, pszichikailag és technikailag felkészülten indul útnak, erőnlétének, gyakorlottságának és társainak figyelembevételével tervez, előrelátó, megfontolt.
 2. A túrázó betartja a higiéniára, a biztonságra, és a kulturált viselkedésre vonatkozó szabályokat, és fokozottan ügyel a közlekedés és a tűz biztonságára.
 3. A túrázó az útja során vendégként viselkedik és betartja a helyi szabályokat.
 4. A túrázó elfogadja a túravezető irányítását, társaival együttműködő és segítőkész, de önálló és nem él vissza a tapasztaltabbak segítőkészségével.
 5. A túrázó védi a környezetet és a természetet, ügyel arra, hogy akaratlanul se okozzon kárt. » Környezettudatosan él! «
 6. A túrázó szereti a csendet, nem hangoskodik, nem kelt feleslegesen zajt.
 7. A túrázó szereti és védi az élővilágot, élőlényt csak szükségből pusztít, nem a legszebb egyedeket gyűjti, és a területet nem fosztja ki.
 8. A túrázó célszerűen és kényelmesen öltözködik, ruházatában kerüli a feltűnő színeket.
 9. A túrázó fegyelmezetten, sportosan és mértékletesen él, edzi testét, óvja egészségét, kerüli a testi ártalmakat. » Helyesen táplálkozik, nem iszákos, nem dohányzik, és nem kávéfüggő! «
 10. A túrázó az útja során nyitott szemmel és füllel jár, fogékony minden szépségre, és hasznosítja a túrák során tapasztaltak.

 

Szolgáltatói szerződés rekreációs és élménytúrák, terápiás túrák túravezetésére, ahhoz kapcsolódó kapcsolódó tanácsadás, szervezés nyújtására

 A Túraterápia és az ahhoz kapcsolódó weboldal Prognerné Csaba Katalin tulajdonát képezi. A szerződő Ügyfélre (továbbiakban Megrendelő), Prognerné Csaba Katalin egyéni vállalkozó (továbbiakban Szolgáltató) által megfogalmazott feltételek érvényesek (továbbiakban részvételi feltételek). A részvételi feltételek el nem fogadása kizárást jelent a túrán való részvétel alól.

A Szolgáltató adatai: Prognerné Csaba Katalin

Cím: 3600 Ózd, Nemzetőr út 12.

Adószám: 68115283-1-25

1.) A megbízási szerződés a Megrendelő által kiválasztott, a Szolgáltató www.turaterapia.hu internetes oldalán, valamint Facebook oldalán  szereplő megrendezésre kerülő túrákra vonatkozó felkészülési tanácsadásra, túravezetői szolgáltatásra vonatkozik.

2.) A Megrendelő kizárólag az 1-es pontban megjelölt szolgáltatásra ad megbízást. Minden egyéb díjigényt, ami a túrán való részvételhez kapcsolódik (pl. utazás költsége, szállásdíj, belépők, étkezés, transzferek díja stb.) a Megrendelő saját maga fizeti meg a túra helyszínén közvetlenül a helyi szolgáltatónak. Az esetleges csoportos kedvezmény érvényesítése végett a Megrendelő(k) megbízást adhatnak a szolgáltatói díjak beszedésére és a helyi szolgáltató felé való kifizetésre (busz, vonat, belépők), de ebben az esetben is a díjfizetési tranzakció a Megrendelő és a helyi szolgáltató között valósul meg.

3.) A szolgáltatásra való szerződés életbe lépése:

 1. a) az internetes foglalás keretében, a szerződés elfogadásának megjelölésével, postai levél küldésével, valamint személyesen
 2. b) a túravezetői díj átutalásával lép hatályba a Megrendelő (illetve a Megrendelő által képviselt további résztvevő személyek) valamint a Szolgáltató között a jelentkezési lapon feltüntetett konkrét túrára.
 3. c) a meghirdetett túrán való megjelenés és a túravezetői díj készpénzben történő kifizetésével, illetve nyilatkozat aláírásával, melyben a Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződést megismerte és egyetért tartalmával.

4.) A szerződés életbelépése nem jogosítja fel a Megrendelőt a részvételre. Az adott külföldi túrán való részvételre a Megrendelő a túravezetői díj összegének megfizetése és a jelen Szerződés részvételi feltételeinek elfogadása révén, valamint érvényes utasbiztosítás felmutatásával válik jogosulttá. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a külföldi outdoor programok (túrázás) olyan jellegű tevékenységet jelentenek, melyhez elengedhetetlen utasbiztosítás megkötése. Ennek megkötését Megrendelő vállalja, tudomásul veszi, hogy a túrán csak ilyen biztosítással vehet részt. Amennyiben a Megrendelő a túra teljes időtartamára nem rendelkezik érvényes utasbiztosítással, úgy nem jogosult a túrán részt venni és ezen szerződés is érvénytelenné válik az adott túrára vonatkozóan. A kedvezményes csoportos utasbiztosítás megkötésére a Megrendelő megbízást adhat a Szolgáltatónak. Amennyiben a Megrendelő a túravezetői díj értékét nem egyenlíti ki az út indulásáig, (egyes túrák kivételt képeznek, mely esetben a programtájékoztató külön jelzi az eltérést a szerződéstől) a Szolgáltató elállhat a szerződéstől, a jelentkezést semmisnek tekintheti.

5.) A túrákra a jelentkezés a túravezetői díj megfizetésével történik. A Megrendelő legkésőbb a jelentkezési határidőig köteles a teljes túravezetői díjat kiegyenlíteni.

6.) Amennyiben a Megrendelő nem tud részt venni az adott túrán, úgy a befizetett túravezetői díjat a 9.) pontban leírtak figyelembevételével bármelyik hasonló, számára érdekes túrára felhasználhatja. Ha a befizetett, igénybe nem vett túravezetői díj nem fedezi a másik túra teljes vezetési díját, a fennálló különbözetet ki kell egyenlítenie.

7.) A túravezetői díj minden esetben a meghirdetett programra vonatkozóan a következő tételeket tartalmazza: a Szolgáltató adminisztratív, szervezői és technikai túravezetési költségeit, valamint a felkészüléshez szükséges tanácsadást. Az egyes túráknál feltüntetett és esetlegesen felmerülő egyéb, külön fizetendő költségek megfizetése a Megrendelőt terheli a túra helyszínén, közvetlenül a helyi szolgáltatók felé.

8.) Ha a meghirdetett túra a minimális létszám elérésének hiányában nem indul, a Szolgáltatónak legkésőbb 3 nappal az indulás előtt jeleznie kell. Ebben az esetben a Megrendelő a következő lehetőségek közül választhat:

 1. a) Más túra program igénybevétele a 9. pontban szereplő díjtételek alkalmazása nélkül;
 2. b) A túravezetői díj emelése mellett ugyanazt a túrát alacsonyabb létszámmal elindítani, ha azt a Megrendelő igényli;
 3. c) A Megrendelő akár egyedüli jelentkezése esetén is jogosult a túrán részt venni, ha vállalja, hogy a minimális létszám összegéig megfizeti a teljes túravezetői díjat;
 4. d) A megfizetett túravezetői díj teljes összegének visszaigénylése.

9.) A részvétel lemondása, illetve „átváltása” egy másik túrára a következő lemondási-módosítási díjakat vonja maga után:

 1. a) A jelentkezési határidő előtt történő visszamondás (megrendelői elállás) esetén a túravezetői díj 10%-a bánatpénz a Ptk. 6:213 § (2) bekezdése értelmében;
 2. b) A jelentkezési határidőt követően a túra megkezdését megelőző 3 napig a túravezetői díj 50%-a;
 3. c) Az indulást megelőző napon a túravezetői díj 100%-a.

10.) A Megrendelő a túra időtartama alatt a túravezető túrára vonatkozó kéréseit és utasításait elfogadja és betartja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget élményvesztésért a túra során.

11.) A Megrendelő teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Szolgáltató által vezetett túrákon, ismerve annak objektív veszélyeit, saját felelősségére vesz részt. Megrendelő a túrák teljes időtartama alatt köteles követni a túravezető utasításait. Köteles a túravezető által előírt felszerelést viselni. Megrendelő kijelenti továbbá, hogy a jelentkezési lapon az egészségi állapotának megfelelő valós képet közli/közölte. A túra vezetője kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely a túravezető utasításainak megszegéséből származik.

12.) A Szolgáltató nem visel felelősséget az érdekkörén kívül eső valamennyi olyan körülményből eredő kárért, amely a Megrendelőt érheti, így különösen, ha a túra során szándékosan súlyosan, vagy figyelmeztetés ellenére ismételten megszegi a túravezető instrukcióit, útmutatásait vagy nem viseli a túravezető által előírt felszereléseket, a jelentkezési lapon szereplő adatokat valótlanul adja meg, vagy lényeges körülményeket az egészségi állapotára nézve eltitkol, hirtelen és előre nem várható időjárásromlás esetén a túravezető változtat a túra helyszínén, idején vagy egyéb feltételein, avagy a Megrendelő a túra indulásakor a találkozó helyén és idején nem, késve, avagy a túrára nyilvánvalóan alkalmatlan állapotban jelenik meg, avagy a szolgáltatás háborús vagy politikai feszültség, vagy más vis maior miatt lehetetlenül el.

13.) Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely a túravezető utasításainak megszegéséből származik.

14.) A túra során a Megrendelő által más, harmadik személynek okozott kárért közvetlenül a Megrendelő tartozik felelősséggel, a Szolgáltató nem vállal felelősséget az okozott károkért.

15.) A Szolgáltató a szolgáltatások természeti és társadalmi környezetének megváltozásáért (pl. hóhiány, jéghiány,  vihar, szárazság, hegyomlás, politikai helyzet, háború stb.) és az ezekből fakadó szolgálatás-kiesésért nem vállal felelősséget.

 16.) A megállapodási szerződés hibás teljesítése esetén a Megrendelő köteles a kifogását haladéktalanul bejelenteni. A közlés késedelméből eredő kárért a felelősség a Megrendelőt terheli. A hibás teljesítésből bekövetkezett károk rendezéséről a felek elsősorban személyesen próbálnak egyezségre jutni.

17.) A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tájékoztatóban vagy az internetes felületen közzétett programtól indokolt esetben eltérjen, akár a túrát meg is szakíthatja. Megrendelő ezen esetekben kártérítési igénnyel nem élhet a Szolgáltató felé. Indokolt esetnek tekinthető:

 1. a) a túra résztvevőinek egészségügyi/erőnléti állapota;
 2. b) a helyi körülmények megváltozása,
 3. c) a helyszínen az objektív körülmények nem teszik lehetővé a túra biztonságos levezetését.

18.) A Megrendelő az internetes jelentkezéssel, vagy nyilatkozattétellel igazolja, hogy a részvételi feltételeket figyelmesen átolvasta, a szerződésben foglaltakat elfogadja, a rá vonatkozó jogszabályokat betartja.

19.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.